Bình xịt điện khử trùng vệ sinh môi trường.

390,000