Thau nhựa rãi phân bón hựa dẽo HDPE bảo hành 2 năm

Thau được sản xuất từ nhựa dẽo HDPE

Trọng lượng: 950gram cả dây

Đường kính: 480mm

Cao: 200mm

Sản phẩm bảo hành 2 năm.

Sản phẩm khác

Địa chỉ