Cây Mận Tam Hoa Xanh Trái To Trồng Chậu

Mận xanh đường nếu chăm sóc đúng kỹ thuật sau 2 năm có trái. thì mỗi cây sẽ cho từ 100 - 120 kg trái/vụ, mỗi năm thu hoạch 3 vụ, năng suất toàn vườn từ 40 - 50 tấn/năm. Với giá bán dao động từ 6.000 - 15.000 đồng/kg (tùy mùa thuận, nghịch), sau khi trừ chi phí, ông Quyên lãi trên 300 triệu đồng/năm. 
#cây_trồng_giá_trị_kinh_tế_cao
#cây_mận_xanh_đường
#cây_mận_trồng_chậu
#cây_mận_trồng_quanh_nhà
#cây_mận_ngon_giòn_ngọt

Sản phẩm khác

Địa chỉ