Cây Giống

3 Cây giống Na Đài Loan

-17%

360.000 đ
300.000 đ
Đặt Hàng
3 Chậu sả có sẵn rễ thân lá

-8%

60.000 đ
55.000 đ
Đặt Hàng
Cây Hồng Xiêm

-4%

1.250.000 đ
1.200.000 đ
Đặt Hàng
Com bo 10 cây mai vàng quấn rễ cao 30-50cm

-4%

120.000 đ
115.000 đ
Đặt Hàng
Cây giống ổi lê đài loan

-11%

45.000 đ
40.000 đ
Đặt Hàng
Cây giống ổi nữ hoàng
45.000 đ
45.000 đ
Đặt Hàng
CÂY VỐI

-17%

60.000 đ
50.000 đ
Đặt Hàng
Cây Măng Cụt Giống Cái Mơn

-12%

68.000 đ
60.000 đ
Đặt Hàng
CÂY GIỐNG MÍT RUỘT ĐỎ XƠ ĐỎ

-15%

80.000 đ
68.000 đ
Đặt Hàng

-10%

50.000 đ
45.000 đ
Đặt Hàng

Địa chỉ