Cây Giống Dừa Xiêm Malaysia 2.5 năm Có Trái, Nước Ngọt, hơn 200 quả /năm

Cây giống dừa Malaysia năng suất cao 200_300 trái/ năm, ít sâu bệnh, nhanh cho trái sau 2.5 năm, chất lượng nước rất ngọt

#cây_giống_dừa_Malaysia_năng_suất_cao

DT: 0907690545

TRẠI CÂY HƯNG THỊNH. TAM BÌNH. VĨNH LONG

Địa chỉ